Informácie o sterilite

Príčiny neplodnosti u muža

Príčiny neplodnosti u muža

 • vrodená sterilita (neplodnosť) - geneticky podmienená, ktorá bráni normálnemu vývoju mužských pohlavných orgánov a normálnej spermiogenéze (tvorbe a dozrievaniu spermií)
 • nezostúpenie semenníkov do mieška, resp. ich zadržanie napr. v brušnej dutine
 • vrodené vývojové chyby mužských pohlavných orgánov
 • nepriechodnosť semenovodov (pozápalová, stavy po operáciách, úrazoch, sterilizácii)
 • normonálna (nedostatočná produkcia mužských pohlavných hormónov z rozličných príčin, s následnou poruchou spermiogenézy)
 • škodlivé vplyvy prostredia (žiarenie, toxické látky, cytostatiká)
 • imunologická sterilita (neplodnosť)
 • infekcia
 • užívanie niektorých liekov (s následkom poruchy sexuálnych funkcií, prípadne spermiogenézy) v spojení s iným ochorením (alkoholizmus, cirhóza pečene, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy)
 • nevysvetliteľná (idiopatická) sterilita (neplodnosť)
 • poruchy tvorby a dozrievania spermií

Najčastejšou príčinou mužskej neplodnosti je nedostatočná tvorba normálnych pohyblivých spermií. Aby boli spermie schopné oplodnenia, musia vykazovať určité kvantitatívne a kvalitatívne parametre. Najdôležitejšie parametre určujúce oplodňovaciu kapacitu spermií sú: koncentrácia spermií v ejakuláte, počet pohyblivých spermií a kvalita ich pohybu a tvar spermií.

 • Nízky počet spermií
  Ejakulát musí obsahovať určité množstvo spermií (minimálne 20 miliónov na mililiter ejakulátu), aby boli schopné oplodniť vajíčko.

 • Malá pohyblivosť spermií
  Nízka pohyblivosť spermií môže aj pri ich normálnej koncentrácii znamenať neschopnosť spermií prejsť cez hlien krčka maternice na miesto spojenia spermie s vajíčkom – do vajíčkovodu.

 • Abnormálny tvar spermií
  Spermie, ktoré nemajú správny tvar nie sú schopné preniknúť do vajíčka.

Môže byť postihnutý jeden alebo viaceré z týchto parametrov.

Genetické vyšetrenie však vždy realizujeme u muža v prípade ťažkej oligoastenoteratozoospermie (koncentrácia spermií pod 1 mil./ml), pretože tieto nálezy sa častejšie vyskytujú u mužov s poruchami karyotypu, a samozrejme i pred každým chirurgickým odberom spermií zo skrota pri azoospermií - je nutné vylúčiť nosičstvo génov pre cystickú fibrózu, Klinefelterov syndrom a pod.

Asi u 4% neplodných mužov je tvorba spermií zachovaná, ale spermie sa nedostanú do ejakulátu, pretože semenovodné kanáliky sú nepriechodné. Je to podobná situácia ako poškodené vajíčkovody u ženy. Príčinou zablokovania semenovodných kanálikov môže byť zápal ako následok infekcie alebo úrazu, sterilizácia alebo genetická príčina.

Imunologická neplodnosť

Imunitný systém niektorých mužov vytvára protilátky proti spermiám, ktoré spôsobia zníženie ich pohyblivosti alebo zhlukovanie v spojení s iným ochorením - cukrovka, ochorenia štítnej žľazy, alkoholizmus, cirhóza pečene.