Informácie o sterilite

Darcovstvo spermií

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie oproti minulosti značne obmedzil použitie spermií darcu. Používajú sa, pokiaľ pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

Optimálny darca spermií pre daný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníka, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vybraný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové - spravidla to býva krvná skupina partnerov.

Darca spermií musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • Vek 19-35 rokov
  • Vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
  • Negatívne výsledky všetkých zo zákona povinných vyšetrení z krvi a moču
  • Splnenie prísnych kritérií spermiogramu

Darcovstvo spermií je obojstranne anonymné, no aj napriek tomu ste vedení v evidencii. Poskytujete iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, zdravotní pracovníci sú viazaní lekárskym tajomstvom. Základným predpokladom pre to, aby ste boli vybraní, je splnenie noriem spermiogramu podľa noriem WHO 2010.

Pred vlastným odberom odporúčame 2-3 dni pohlavnej abstinencie, vyhnite sa konzumácii alkoholu a prílišnej fyzickej a psychickej námahe. Kvalitu spermií tiež ovplyvňujú niektoré faktory ako stres, drogy, fajčenie, nachladnutie, infekcie.

Pokiaľ bude počet a pohyb spermií vyhovujúci, urobí sa zo vzorky Vašich spermií mikrobiologická kultivácia. Výsledky kultivácie by mali byť k dispozícii do 14 dní.

Darcovia spermií musia absolvovať všetky vyšetrenia dané legislatívnym usmernením Slovenskej republiky ( odbery krvi, kultivácia, genetické vyšetrenie ). Kompletné výsledky budú známe do mesiaca – pokiaľ budú v poriadku, môžete začať chodiť na pravidelné odbery spermií ( ideálne 1-2x týždenne ). Pol roka po poslednom odbere spermií Vás pozveme na kontrolné krvné odbery – až po tomto negatívnom výsledku môžu byť Vaše spermie použité.

Komu je určené darcovstvo spermií?

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie značne obmedzil oproti minulosti použitie spermií darcu. Používajú sa v prípade, že pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo pokiaľ je muž nositeľom geneticky viazaného ochorenia.

Informácie pre príjemcov

Darovanie spermií je obojstranne anonymné. Optimálny darca spermií pre vybraný pár je spolu s pacientmi vyberaný na základe dotazníku, kde je podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy vyberaný najvhodnejší kandidát. Jedno z kritérií by malo byť kľúčové – spravidla to býva krvná skupina partnerov. Pacientky majú právo vybrať si darcu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a typu postavy.