Informácie o sterilite

Darcovstvo oocytov

Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena – darkyňa – daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im týmto umožnila splodiť potomka. Páry, ktoré potrebujú darované vajíčko, nemôžu z rôznych dôvodov využiť vajíčko partnerky. Prípadov, kedy je pár postavený do tejto situácie, je celá rada.

Komu je určené darcovstvo vajíčok?

Program darcovstva vajíčok je určený ženám, ktoré:

 • Neprodukujú žiadne vlastné vajíčka, prípadne len malý počet. Ide o ženy, u ktorých neprišlo k správnemu vývoju vaječníkov, ženy postihnuté predčasným ovariálnym zlyhaním alebo staršie ženy v období menopauzy.
 • Produkujú nekvalitné vajíčka. Takéto vajíčka nie sú schopné oplodnenia, prípadne embryá z nich vzniknuté sa v priebehu kultivácie zastavia vo vývoji. Do tejto skupiny patria zvyčajne ženy staršie ako 40 rokov a ženy, ktoré opakovane podstúpili neúspešné IVF cykly s vlastnými vajíčkami.
 • Sú prenášačkami dedičného ochorenia. Na základe genetického vyšetrenia boli žene zistené niektoré z chromozomálnych aberácií (zmena štruktúry, prípadne počtu chromozómov) alebo monogénnych ochorení, ktoré môžu byť prenesené na potomka.
 • Podstúpili operačný výkon, behom ktorého im boli odstránené oba vaječníky.
 • Prekonali niektoré druhy chemo- alebo rádioterapie.

A / Darcovstvo oocytov (zladený cyklus)

V prvom prípade je cyklus pacientky (recipientky) zladený s cyklom darkyne, ktorá podstúpi stimuláciu. Cykly sú vzájomne zladené tak, že sa deň odberu vajíčok u darkyne zhoduje so 14. dňom cyklu u recipientky. V tento deň sú odobrané vajíčka oplodnené spermiami partnera pacientky a z oplodnených oocytov sú po dobu 5-6 dní kultivované embryá, ktoré sú následne pacientke transferované späť do maternice. Spravidla je transferované jedno embryo. V prípade, že sa získa viac kvalitných embryí, je možné tieto embryá zamraziť a použiť v budúcnosti pre ďalší transfer. Priemerná úspešnosť cyklov s darovanými vajíčkami sa dlhodobo pohybuje cez 70% tehotných pacientok – a to aj pri zavádzaní iba jedného embrya.

B / Darcovstvo oocytov - kryo cyklus (nezladený cyklus)

V tomto prípade nie je nutné zladiť cyklus darkyne a príjemkyne. Po stimulácii a odbere vajíčok u darkyne sú tieto vajíčka oplodnené spermiami partnera príjemkyne a kvalitné embryá v štádiu blastocysty sú zamrazené. Potom je maternica recipientky pripravovaná na transfer rozmrazeného embrya hormonálnymi prídavkami. 14. deň cyklu sa meria výška sliznice (endometria) v maternici. Pokiaľ je všetko v poriadku, môže byť 19. deň cyklu uskutočnený transfer zamrazeného embrya/í do maternice.

U varianty B je bezpodmienečne nutné zamrazenie spermií partnera.

Vo všetkých prípadoch musia darcovia spĺňať nasledujúce kritériá:

 • negatívne klinicko-genetické vyšetrenie
 • negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a HIV, u mužov sa robia tiež testy na Chlamydia trachomatis, genetické vyšetrenia)
 • stanovuje sa tiež krvná skupina oboch darcov
 • vek darcov 18-34 rokov
 • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Darkyňu/darcu si môžete vybrať podľa nasledujúcich kritérií (farba očí, farba a kvalita vlasov, výška a typ postavy) a krvná skupina.

Informácie pre darkyne OOCYTOV (vajíčok)

Darcovstvo oocytov je obojstranne anonymné, no aj napriek tomu ste vedení v evidencii. Poskytujete nám iba Vaše základné informácie o totožnosti a zdravotnom stave Vás a Vašej rodiny. Tieto informácie nebudú žiadnym spôsobom zneužité, zdravotní pracovníci sú viazaní lekárskym tajomstvom.

Pacientky majú právo vybrať si darkyňu iba podľa krvnej skupiny, farby vlasov, očí a postavy.

Podmienky pre prijatie darkyne:

 • vek 18-34 rokov
 • vysokoškolské alebo ukončené stredoškolské vzdelanie (maturita)
 • negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a genetické vyšetrenie)

Aký je postup darcovstva vajíčok v IVF centre?

 • Zavolajte alebo využite niektorý z kontaktných formulárov.
 • Ozve sa Vám koordinátorka, ktorá si s Vami dohodne stretnutie a vysvetlí potrebné informácie
 • Budú vykonané základné vyšetrenia – genetické vyšetrenie, testy na pohlavne prenosné choroby, atď.
 • Pokiaľ budú výsledky všetkých vyšetrení v poriadku, bude Vás opäť kontaktovať koordinátorka za účelom dohody na ďalšom postupe (výsledky vyšetrení sú radovo v týždňoch)
 • Akonáhle pre Vás budú mať vhodnú príjemkyňu, bude zahájená hormonálna stimulácia.
 • Ako darkyňa podstúpite riadenú hormonálnu stimuláciu, v priebehu ktorej ste neustále pod dohľadom lekára, podstúpite niekoľko kontrolných odberov krvi a ultrazvukových vyšetrení, na základe ktorých sa tiež upravuje dávka podávaných preparátov.
 • Stimulácia je ukončená samotným odberom oocytov.