Informácie o sterilite

Definícia

Sterilita (neplodnosť) znamená stav, pri ktorom nie je žena napriek nechránenému pohlavnému styku najmenej dvakrát do týždňa schopná otehotnieť. O sterilite hovoríme, ak počas jedného roku nedôjde napriek nechránenému pohlavnému styku k tehotnosti.

Lekári delia ženskú sterilitu do dvoch kategórií.

Primárna sterilita

je stav, kedy žena pri pravidelnom pohlavnom styku najmenej dvakrát do týždňa neotehotnie do jedného roka. Ide teda o ženy, ktoré doteraz neboli tehotné.

Sekundárna sterilita

je stav ak žena už bola tehotná a do roka nedosiahne pri pravidelnom pohlavnom styku želanú tehotnosť. Ide o skupinu žien, ktorým sa po niekoľkých rokoch nedaria pokusy o ďalšiu graviditu.

Hranica na určenie sterility je jeden rok. Prirodzená pravdepodobnosť gravidity po úplne normálnom spontánnom koite je rozdielna v rôznych vekových skupinách.

Najmladšia veková skupina žien od 18-25 rokov potrebuje na otehotnenie približne 4 cykly, teda 4 mesiace. V staršej skupine je potrebných 6 cyklov, teda pol roka. Ak žene dáme dvakrát takú dlhšiu dobu, teda dvanásť cyklov a neotehotnie, vtedy môžeme hovoriť o tom, že asi je niekde problém a treba sa zamerať na hľadanie príčin. Vtedy už neodporúčame veľmi čakať, pretože vo veku 35- 40 rokov je potrebných na úspešnú graviditu až dvadsať cyklov. Teda obdobie dlhšie ako jeden rok.

U žien mladších ako 35 rokov je doporučená konzultácia v špecializovanej ambulancii pre liečbu neplodnosti a základné vyšetrenie po pol roku. U žien starších ako 36 rokov už po troch mesiacoch.

Z medicínskeho hľadiska je neplodnosť považovaná za chorobu.

Často sa mýli pojem infertilita a sterilita.
Pojmom infertilita sa označuje neschopnosť ženy donosiť plod a porodiť životaschopné dieťa pri jej zachovanej schopnosti otehotnieť. Ženy sú schopné bez väčších ťažkostí otehotnieť, ale ich tehotnosť sa končí potratom.

Ako častá je sterilita?

S otehotnením má dnes v slovenskej populácii problém 10-20% párov. Ak berieme do úvahy hornú hranicu tohto údaju, znamená to, že každá piata žena trpí tým, že nemôže otehotnieť. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že vo svete v priemere každý desiaty pár trpí nejakou formou neplodnosti. Mnohí sú problémom stigmatizovaní a trvá roky, kým vôbec vyhľadajú pomoc odborníkov. Je nedostatok objektívnych informácií v médiách o probléme neplodnosti. Častým zdrojom informácií býva komunikácia s podobne postihnutými ľuďmi, ktorí už určitý typ liečby podstúpili a dieťa sa im narodilo alebo si ho adoptovali.

Ako dlho by sa mal pár usilovať počať prirodzenou cestou predtým, ako vyhľadá pomoc u odborníka na neplodnosť?

Približne 60-70% párov, ktoré plánujú tehotenstvo, zvyčajne dosiahne tehotenstvo v priebehu 6 mesiacov, pričom 80-85% párov počne v priebehu roka. Odporúčame teda vyhľadať odbornú pomoc po 12 mesiacoch neúspešných pokusov. Taktiež odporúčame vyšetrenie po 6 mesiacoch u pacientiek nad 35 rokov z dôvodu pravdepodobnosti zníženia plodnosti.

Štatisticky sa udáva, že približne v 30% je za sterilitu páru zodpovedná žena, približne v 30% je zodpovedný muž, približne v 25% obaja partneri a približne v 15% je príčina sterility páru nejasná.

V niektorých prípadoch je potrebné vyhľadať odbornú pomoc skôr.

  • príčina sterility je vopred známa (napr. genetická porucha u jedného z partnerov, nepriechodnosť oboch vajíčkovodov u ženy a podobne).
  • vek ženy je vyšší ako 35 rokov
  • nepravidelný menštruačný cyklus
  • menštruačný cyklus kratší ako 21 dní alebo dlhší ako 90 dní
  • prekonanie zápalov pohlavných orgánov alebo chirurgické výkony v brušnej dutine
  • dva a viaceré spontánne potraty

V týchto prípadoch je vhodné navštíviť lekára už po 6 mesiacoch neúspešnej snahy o otehotnenie.