Informácie o sterilite

Asistovaná reprodukcia

Čo je to presne umelé oplodnenie? Všeobecne zaužívaný termín „umelé oplodnenie“ nie je celkom správny. Ide o oplodnenie in vitro, teda mimotelové oplodnenie živými bunkami v prostredí laboratória. IVF je proces zahŕňajúci:

  • stimuláciu vaječníkov
  • odber vajíčok
  • ich oplodnenie
  • následné prenesenie vzniknutých embryí do tela ženy

Mesačná rezerva vaječníkov u ženy je približne desať vajíčok. V prirodzenom cykle ženy len jedno z nich dozreje v dominantnom folikule. Ostatné vajíčka zanikajú. V procese riadenej hyperstimulácie sa snažíme z potenciálu vaječníkov vyťažiť maximum, to znamená docieliť dozretie a odber čo najväčšieho počtu vajíčok. Počas celej stimulácie sú potrebné opakované kontroly, pri ktorých sa pozoruje dynamika rastu vajíčok pomocou ultrazvuku a hormonálnych hladín.

Odber vajíčok sa robí pod ultrazvukovou kontrolou. Získané vajíčka sa spolu so spermiami uložia do kultivačných misiek. Vajíčko sa potom spontánne oplodní a vznikne embryo. V prípade zlej kvality spermií tomuto procesu dopomáhame vpichnutím jednej spermie do cytoplazmy vajíčka. Pri oboch metódach oplodnenia je ďalší vývoj embrya úplne rovnaký.

Kedy sa vkladajú oplodnené vajíčka do tela ženy?

Do tela potenciálnej matky sa oplodnené vajíčko vkladá druhý až piaty deň vývoja embrya - podľa toho, či ide o klasickú alebo predĺženú kultiváciu. Prenos embryí do maternice sa vykonáva ambulantne za pomoci tenkého katétra.

Aký je hraničný vek, kedy môže žena podstúpiť mimotelové oplodnenie?

Všeobecne je akceptovaná etická hranica 45 rokov. Veľkým problémom vo vyspelých krajinách je odkladanie tehotenstva (dosiahnutie vzdelania, uplatnenie sa na trhu práce, zastabilizovanie ekonomickej situácie...). Pred dvadsiatimi rokmi mala prvorodička na Slovensku priemerný vek okolo 22 rokov, dnes je to viac ako 27 rokov. Tento trend nepovažujeme za priaznivý v snahe o počatie a rozhodne ho nemožno považovať za priaznivý ani pre spoločnosť.

Môže žiadať o mimotelové oplodnenie žena sama, aj keď nemá partnera a spermie by boli od darcu?

Asistovaná reprodukcia je vyhradená pre páry. Žena, ktorá žiada o mimotelové oplodnenie, musí mať manžela alebo partnera, ktorý zákonne uzná otcovstvo dieťaťu narodenému po absolvovaní liečby. V prípade použitia darcovských spermií musia anonymného darcu akceptovať obidvaja partneri.

Ako dlho kultivovať embryá?

Čím dlhšie sa embryá kultivujú, tým viac sa preukáže ich kvalita a schopnosť ďalšieho vývoja. Druhý deň kultivácie majú embryá štyri bunky a šanca na otehotnenie je asi 25%. Tretí deň sú embryá 7-10 bunečné a začínajú kompaktovať. Šanca na graviditu je okolo 35-40%. Piaty až šiesty deň sa vytvoria blastocysty, ktoré majú okolo 120-200 buniek, začína sa diferenciácia buniek na bunky, z ktorých sa tvorí embryo, a časť, z ktorej vzniká placenta. Toto štádium dosiahne iba menšia časť embryí (okolo 30%), ale ich šanca na ďalší rast v maternici je okolo 50-55%. Transfer blastocýst znižuje počet neúspešných embryotransferov a znižuje počet zbytočne zamrazovaných embryí. Podmienkou zisku kvalitných blastocýst je špeciálne laboratórne vybavenie, kvalitný embryologický tím a dlhodobé skúsenosti.

Koľko embryí zaviesť do maternice?

Odporúčame transfer iba jedného embrya – blastocysty. Pokiaľ je vykultivovaných viac embryí, sú ďalšie embryá zamrazené a v prípade neúspechu sú postupne po ich rozmrazení po jednom transferované. Výrazne sa tak zvyšuje šanca na otehotnenie v jednom cykle (pri zisku 3 kvalitných embryí transferovaných vždy po jednom sa kumulatívna úspešnosť pohybuje okolo 90%).

Akú šancu na tehotenstvo má čerstvé a akú rozmrazené embryo?

V súčasnej dobe sa k mrazeniu embryí využíva technika zvaná VITRIFIKÁCIA. Vďaka tomu je pravdepodobnosť gravidity po zavedení čerstvých a rozmrazených embryí rovnaká a síce, viac ako 50%.